Bài viết lien quan

Cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phương pháp phẫu thuật tuyến tiền liệt; mô tuyến tiền liệt dư thừa được loại bỏ bằng một thiết bị chèn qua dương vật.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan