Bác sĩ ơi, thời gian gần đây em có triệu chứng là cứ vừa mắc tiểu là cảm giác không thể nhịn được và em có nhịn lại vào nhà vệ sinh thì nước cứ thế chảy ra mà em không thể kiểm soát được. Mỗi lần t