Bài viết lien quan

Bệnh tăng nhãn áp

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi đó áp suất của chất lỏng trong mắt rất cao, có khả năng gây nguy hiểm.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan