Ngáy to, thở phò phì bằng miệng, ảnh hưởng giấc ngủ của người khác. Mong bác sỹ đưa ra giải pháp và cách chữa. Cảm ơn bác sý nhiều