Chào bác sĩ, bạn trai e trước h là người nhỏ nhẹ ôn hoà, đợt vừa rồi bạn trai có ghen em với một bạn trai khác thì bạn ấy lên cơn co giật rồi tự nói chuyện với mình, sau đó bạn trai em bóp cổ e tới