Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quốc Cường

Tâm lý · Bệnh viện Nhi Đồng 2

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Quốc Cường tốt nghiệp Thạc sĩ Nhi khoa tại Đại học Y Dược Huế, từng tham gia khám và điều trị bệnh lí Nhi tại Trung tâm Nhi khoa BV Trung Ương Huế và khoa Nhi BV Đại học Y Dược Huế. Ngoài ra, BS Cường cũng tốt nghiệp Dinh Dưỡng Lâm sàng tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và có 2 năm công tác tại trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome. Hiện tại, BS Cường công tác tại khoa Tâm Lý BV Nhi Đồng 2.

Tại Hello Bacsi, Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Quốc Cường cộng tác cho các nội dung về sức khỏe trẻ em – nhi khoa và dinh dưỡng, tâm lý trẻ.

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • TÂM LÝ LÂM SÀNG

  KHOA TÂM LÝ - BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

 • TÂM LÝ HỌC

  ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 • DINH DƯỠNG LÂM SÀNG- TIẾT CHẾ

  ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 • THẠC SĨ NHI KHOA

  ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

 • BÁC SĨ ĐA KHOA

  ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ Tâm Lý

  BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 - KHOA TÂM LÝ

 • Bác sĩ Nhi - Dinh dưỡng - Tâm Lý

  PHÒNG KHÁM NHI KHOA KINDER HEALTH

 • Bác sĩ Nhi - Dinh dưỡng

  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE

 • Bác sĩ Nhi - Dinh dưỡng

  TRUNG TÂM DINH DƯỠNG - Y HỌC VẬN ĐỘNG NUTRIHOME

 • Bác sĩ Nhi

  BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ VÀ TRUNG TÂM NHI KHOA -BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

 • Tâm Lý Lâm Sàng (Bệnh Viện Nhi Đồng 2) 2022

 • Tâm Lý Học đường (Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn) 2022

 • Dinh Dưỡng trực tuyến sau Đại học (Đại học Y Dược Boston) 2021

 • Dinh dưỡng Lâm sàng - Tiết chế (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 2021

 • An toàn Tiêm chủng (Viện Pasteur TP HCM) 2021

 • Xây dựng Thực đơn nhanh (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 2020

 • Hô hấp - Dị ứng Nhi (Bệnh viện Trung Ương Huế) 2018