Thạc sĩ - Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu

Nhi khoa · Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu có 6 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu hoá gan mật và dinh dưỡng Nhi khoa. 

Tại Hello Bacsi, Thạc sĩ  – Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu tham vấn nội dung y khoa liên quan đến sức khỏe trẻ em.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • ThS BS Chuyên khoa 1 Nhi (2019)

    Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ điều trị Nhi khoa

    Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

  • Chứng chỉ An toàn tiêm chủng do viện Pasteur cấp

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng