em có dùng selsun gội và thuốc bôi nizoral lên mặt nhưng lúc thì hết lúc thì bị đỏ lại, làm sao để em có thể trị hết ạ