Bác sĩ ơi chuyện là e tóc của em đã từng có rất nhiều tóc sâu nhưng mà những thời gian gần đây e chịu không nổi cái cảm giác khó chịu của tóc sâu. Nên e đã nhổ gần như 80% (200-300 cọng) tóc sâu tr