chào bác sĩ..hiện là tóc e bị gãy với dụng nhiều da đầu ngứa..tóc dụng nhiều hiện giờ thì tóc thưa lắm ạ