thưa bác sĩ cháu bị mụn ở đầu nhưng cậy ra giờ nó bị mất tóc vùng đấy , cho hỏi là chỗ mất tóc ấy còn mọc lại được khô