nhỏ thuốc vào tai thì nghiêng đầu hay nhỏ xong nghiêng ngược lại để chảy ra ngoài vậy ạ , xin cảm ơn bsi