Cho e hỏi nếu có biểu hiện 0 điều khiển đc cơ thể,0 đứng vững đc 2s,bị choáng đột ngột mắt mờ khi ra đường có phải dấu hiệu đột quỵ 0 ạ mà mới 17t ạ