Em bị gãy 1/3 xương đùi em 22 tuổi giờ được 5 tháng rồi giờ em đang bỏ nạn đi nhưng vẫn còn cà nhắc em lo quá không bít đi bình thường lại được không