Bác sĩ cho e hỏi e bị gãy xướng đùi e đóng đi vít đx hơn 1 tháng rồi mà e vẫn chưa gập đx khớp gối cho e hỏi có sao k ạ