thưa bác sĩ , chân em bị mẻ xương và tầm 3 tuần rồi ạ ( trên ảnh ) em nên tập đi trong thời gian này ko ạ do em thấy còn sưng mà bsi kêu em bắt đầu tập đi em sợ bị ảnh hưởng