Tôi thường xuyên đau nhức toàn thân như mỏi cơ uể oải và nhức xương khớp. Nhất là hoạt động nhiều. Ăn không ngon ngày mệt mỏi thiếu ngủ.

Bs tư vấn giúp. Cảm ơn ạ.