mình cổ tay khá nhỏ, cỡ 14cm và mình khá gầy 1m71 50kg, cho mình hỏi mình mập ra có khiến cổ tay to hơn kh