Bác sĩ cho tôi hỏi là con tôi ở chân lúc đầu có mọc 1 mụn như nốt ruồi nhỏ gần 1 năm thì nốt ruồi to lên, vậy đó có phải là bị ung thư da