home

Ung thư bàng quang

Ung thư bàng quang thường bắt đầu từ các tế bào nằm bên trong bàng quang. Hầu hết trường hợp bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn đầu nên có thể được điều trị hiệu quả. Tìm hiểu thêm các thông tin quan trọng về bệnh tại đây.