home
avatarbadge

Bác sĩ Trần Kiến Bình

Ung thư - Ung bướu

BV Ung Bướu TP. Cần Thơ

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Kiến Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ loại giỏi, hiện đang theo học Sau Đại học (Bác sĩ nội trú) tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
Với kinh nghiệm 3 năm và khả năng nắm bao quát các bệnh lý ung thư, BS Bình cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Ung thư – Ung bướu.