avatarbadge

Bác sĩ Trần Kiến Bình

Ung thư - Ung bướu

BV Ung Bướu TP. Cần Thơ

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Kiến Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ loại giỏi, hiện đang theo học Sau Đại học (Bác sĩ nội trú) tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
Với kinh nghiệm 3 năm và khả năng nắm bao quát các bệnh lý ung thư, BS Bình cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Ung thư – Ung bướu.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ Đa khoa

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

point
Ung thư học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ