Bác sĩ Trần Kiến Bình

Ung thư - Ung bướu · BV Ung Bướu TP. Cần Thơ

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Kiến Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ loại giỏi, hiện đang theo học Sau Đại học (Bác sĩ nội trú) tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
Với kinh nghiệm 3 năm và khả năng nắm bao quát các bệnh lý ung thư, BS Bình cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Ung thư – Ung bướu.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ Đa khoa

    Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

  • Ung thư học

    Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ điều trị

    Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng