Dạ em dùng differin 3 tháng chưa thấy cải thiện là sao bác sĩ