Bạn e chiều hôm qua có uống 1 vỉ thuốc paradoll sau đó bị hoa mắt chống mặt rồi bạn e lại dùng rượu giờ tối nay nó hành sốt bác sĩ cho hỏi có nào giải được thuốc còn trong cơ thể ko xin cảm ơn bác si