Em hay bị đau bụng mỗi khi vừa ăn xong vào phần giữa bụng và nhiều khi cũng bị đau bụng dưới cũng khá lâu rồi không biết triệu chứng này có bị làm sao k ạ