Bác sĩ cho e hỏi. E giới tính nam mổ trĩ bằng phương pháp longo được 8 ngày. Hiện tại e có thể quan hệ tình dục lại được chưa. Quan hệ bằng đường miệng có ảnh hưởng gì không