Em bị thoát vị đĩa đệm các tần và bị hẹp ống sống bác sĩ có tư vấn mổ thay 3 đệm và bắt 7 vít nhưng em rất lo sợ và phân vân nhiều vấn đề, nhưng có một vấn đề em chưa biết là sau phẫu thuật như vậy