Cho mình hỏi mới uống thuốc ngừa thai hàng ngày có uống kèm theo thuốc đâu bao tử vậy có ảnh hưởng gì đến thuốc ngừa thai hàng ngày ko