Nếu ngừng quay tay thì chiều cao có phát triển không ạ