Em bị sưng cục trong răng ở bên má phải em đau quá ,