Nhờ bác sĩ tư vấn giúp e với ạ , môi e dạo gần đây hay nổi những đốm trắng thành từng đốm trên môi ạ