Đốm trắng nổi ở môi là sao vậy ạ

E hoang mang quá