Bác sĩ ơi , núm vú tui có hiện tượng ngứa sao đó thì hơi đau thì có sao không ạ