Con chưa có con ý ạ mà đã bị rồi bị từ 2 năm trước rồi ạ