Dạ xin chào bác sĩ. Chồng con là người Mỹ bị ADHD và đã dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ 10 năm nay vì tính chất công việc của anh ấy cần sự tập trung. Nhưng bên Mỹ chỉ cấp thuốc 3 tháng/ lần nên kh