Bs cho e hỏi vỉ thuốc ngừa thai e đag uống đc 10v và cí vàu viên tiếp theo bị đi hơi e cos thể bỏ vỉ đó và uống vỉ mới ko ạ