Bác sĩ ơi cho e hỏi, sau khi sonh bé em bị mề đay vô căn mãn tính, dù đã trị bằng đông y rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Cuối cùng em buộc lòng phải nhờ đến tây y. Lúc ấy bác sĩ có kê cho e uống sá