Cho cháu hỏi là trc cháu bị lẹo ở mắt, cháu có mua thuốc uống sau vài ngày thì nó đã hết sưng sau này khỏi hẳn nhma nó vẫn còn kiểu hơi sưng ý ạ, kiểu vẫn còn hạt j đó ở mắt thì phải làm sao ạ