Lông mọc ngược xoắn tròn ngược vào trong da, mong bác sỉ cho e cách điều trị và nếu để tự nhiên có hết không ạ, hiện tại e có sài tẩy tế bào chết coco cafe thôi, lâu lâu e có lấy tay cậy cho lôn