tôi bị viêm mí mắt đã được 4 ngày rồi và cũng đã mua thuốc chữa trị nhưng không khỏi mà còn nặng thêm