Xin hỏi bs... Bị hột chắp uống ampicillin để tiêu mủ được k ạ