home

Bệnh lao

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc dịch tiết của người bệnh. Tìm hiểu về các dạng bệnh lao, mức độ nguy hiểm và cách điều trị tại đây.

Khám phá thêm các chủ đề về Bệnh lao