Bài viết lien quan

U nang

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một khối u bất thường có chứa dịch hoặc các chất nửa rắn trong bất kỳ cơ quan hoặc mô cơ thể.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan