Bài viết lien quan

Phân tích tinh dịch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xét nghiệm ở nam giới. Hai hoặc nhiều mẫu tinh dịch được xét nghiệm vào từng ngày riêng biệt.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan