home
close
Bác sĩ - Giáo sư Aron Schuftan

Bác sĩ - Giáo sư Aron Schuftan

Bác sĩ Sản Phụ khoa

Bằng cấp: Standford University School of Medicine

Kinh nghiệm: 16 Năm

Bác sĩ - Giáo sư sản phụ khoa Aron Schutan từng làm việc trong Hội đồng sản phụ khoa Hoa Kì, giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Y tế Stanford. Gần đây, ông đã đến Việt Nam làm việc tại trung tâm y khoa Family Medical Practice.

Ông cũng là người tạo ra ứng dụng “Pregnancy Companion” (www.PregnancyCompanion.com) trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này giúp các mẹ bầu có những thông tin cần thiết về giai đoạn thai kì.