Viền môi con cứ sáng dậy là bị sưng, nó cứ châm chít,gần 3 tuần r ạ mà vẫn ch hết nó khó chịu ls ạ.thế có cần thuốc j để boi cho khỏi ko ạ