Bác sĩ ơi, người bị chứng ăn cắp vặt là phải nhìn thấy mới có ham muốn lấy đk ạ.