Mất mùi chỉ trong một đêm?

Hôm trước mình cảm, ho với ngạt mũi tầm 2 ngày, có test mà không ra, sau đó có 1 đêm mình bị mất mùi. Tuy nhiên hôm sau đã ngửi lại được bình thường. Không biết vậy là bị sao nhỉ?

5

3

Bình luận

3 bình luận

có thể do cách lấy mẫu chưa đúng hoặc nồng độ virus còn thấp nên chưa test ra nè bạn

Trả lời

Lúc mình bị đêm trước test không thấy gì chiều hôm sau test ra luôn. Có nhiều lý do có khi bị mà test k ra nè như que kém chất lượng, cách test sai, hoặc nồng độ thấp chưa test được

Trả lời

Nhiều khi nó đang ủ bênh, bạn test mà lượng mẫu chưa đủ nên chưa lên, nếu thấy súc khỏe khác thường thì theo dõi thêm và test lại nhé

Trả lời