Rối loạn tiểu cầu

Tiểu cầu có nhiệm vụ giúp đông máu. Nếu không được sử dụng để tạo máu đông trong vòng 7 đến 10 ngày thì tiểu cầu sẽ bị phá hủy. Bất kỳ rối loạn nào ở tiểu cầu đều gây ra vấn đề với đông máu. Tìm hiểu thêm tình trạng này tại đây.

Khám phá thêm các chủ đề về Rối loạn tiểu cầu