Rối loạn tiểu cầu

Tiểu cầu có nhiệm vụ giúp đông máu. Nếu không được sử dụng để tạo máu đông trong vòng 7 đến 10 ngày thì tiểu cầu sẽ bị phá hủy. Bất kỳ rối loạn nào ở tiểu cầu đều gây ra vấn đề với đông máu. Tìm hiểu thêm tình trạng này tại đây.

Quảng cáo

Khám phá thêm các chủ đề về Rối loạn tiểu cầu

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo