Bác sĩ cho e hỏi con nhà e được 1 tháng mà cư 3-5 ngày mới đi ị một lần hôm nay là ngày 7 ngày chưa thấy bé đi ị có sao k ạ