em thấy đau tức bên vùng bụng phải, nước tiểu sẫm màu, siêu âm thì gan chẩn đoán gan nhiễm mỡ, xét nghiệm thì men gan cao >300

CHo hỏi em cần làm các xét nghiệm nào để chẩn đoán chính xác